Reparation af afskallet maling

At reparere og male facaden er et større projekt at gå i gang med på egen hånd. Først skal vinduer, døre og sokkel afdækkes. Buske og andre vækster langs huset skal enten bukkes ud fra facaden eller graves op, eventuelle espalier med planter skal tages ned af murene, og  beplantningen et stykke ud fra soklen bør afdækkes for ikke at blive beskadiget. l en lav etplans villa vil det meste reparations- og malerarbejde kunne klares med begge ben på jorden eller stående på en høj stige. Er huset derimod i to plan eller mere, vil det være nødvendigt  at opstille et stillads – både af hensyn til din egen sikkerhed, men også fordi det  kræves af Arbejdstilsynet, hvis arbejdshøjden overstiger 2 meter. Stilladser kan lejes og eventuelt opstilles af et stilladsfirma. Op til et vis højde kan man udføre arbejdet fra et rullestillads, som er nemt at samle og flytte rundt med. Men ved større højder, i tilfælde hvor grunden omkring huset er blød og ujævn, eller hvor bevoksning gør flytning umulig, er det nødvendigt med et fast stillads, der kræver boring af huller og fastspænding i muren. l sådanne tilfælde kan det bedst betale sig at overlade facadebehandlingen til professionelle malere.

Tre typer maling

Det er et absolut krav til udendørs mure malinger, at de skal være diffusionsåbne. Det vil sige, at de skal kunne lade fugt indefra passere ud og dermed tillade muren at ånde samtidig med, at malingens yderside skal være vandtæt. Derfor bør man aldrig anvende en oliebaseret maling (fx alkydmaling) på husets facade. Der er mange slags udendørs murmalinger at vælge mellem, men her har vi valgt at omtale tre af de almindeligste typer, som alle er vandbaserede, sikre at arbejde med, og som tilsammen dækker stort set ethvert behov. Med hensyn til risici og håndtering ved arbejde med de enkelte malinger bør du læse sikkerhedskoden på emballagen og tage de forholdsregler, som dens tal angiver. Spørg evt. en professionel maler til råds inden du begynder.

Olieemulsionsmaling

Olieemulsionsmaling er en diffusionsåben, vejrfast og vaskbar facademaling, der udmærker sig ved god forankring (vedhæftning) til underlag, som er svagt afbundne. Således er olieemulsionsmaling det bedste valg til anvendelse på facader med smårevner, mindre afskalninger, pudsreparationer eller rester af kalk. Ligeledes bør denne type vælges på tidligere malede facader, hvor man er usikker på, hvilket produkt der tidligere har været malet med. Malingen giver en smuk helmat overflade med kalket udseende. Den fås i flere dæmpede kulører. Sikkerhedskode 00-1. På sugende flader bør inden maling grundes med  en forankringsgrunder efter fabrikantens  anvisning.

Maleråd

  1. Læs på emballagens sikkerhedskode, om malingen eller lakken er sundhedsskadelig. I så fald bør du træffe de nødvendige forholdsregler
  2. Til maling af døre og vinduer indendørs samt til køkkener og radiatorer bør du vælge en alkydmaling med halvblank til helblank overflade
  3. Sørg for, at overfladerne er afpudsede, spartlede og grundede, før malingen påbegyndes
  4. Tidligere malede overflader bør finslibes med sandpapir og vaskes med salmiakvand, inden de påføres maling eller lak
  5. Benyttes malinger eller lak på terpentinbasis, bør overfladen aftørres med en terpentinfugtet klud efter afvaskning med salmiakvand
  6. Til akrylmaling anvendes pensler med kunststofbørster – aldrig med naturhår (fx svinebørster). De kan ikke tåle vandet i malingen
  7. Er du i tvivl om malingens vedhæftning, kan den kontrolleres med tapeprøven. Klæb en strimmel specialtape (Tesa-tape nr. 4122) på den malede og tørre overflade. Lad tapen sidde et øjeblik, og træk den derefter af. Følger en del af malingen med tapen, har den dårlig vedhæftning.Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network